Şartlar ve Koşullar


Telif Hakkı Bildirimi
www.bedavailanlar.com.tr web sitesine hoş geldiniz. Lütfen bu sitedeki tüm metinler ve içerikler Türk Hukuku'na uygun olarak, www.bedavailanlar.com.tr şirketi tarafından sunulan hizmetlere göre değiştirilmiştir.

Kullanım Şartları
Platform
Platform bedavailanlar.com (bundan sonra "Platform" olarak anılacaktır), bedavailanlar.com.tr Platform hakkındaki tüm hakları talep eden bir çevrimiçi pazar yeridir, burada şirketler ve bireyler ilanlar verir ve üçüncü tarafların ürün/hizmetleri satın almasını/değiştirmesini veya aramasını sağlar.
Kapsam
Bu Kullanım Şartları, Platform üzerinde sunulan tüm hizmetler ve teklifler ile ilgili olarak ziyaretçilerin ve kullanıcıların (bundan sonra "Kullanıcı" veya "Siz", "Siz" vb. olarak anılacaktır) gerçekleştirdiği tüm faaliyetler için geçerlidir.
BEDAVAILANLAR.COM.TR'NiN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Platform
Platformu sürekli olarak iyileştirmek ve ihtiyaçlarınıza uyarlamak için çaba gösteriyoruz. Ancak, Platformun işlevlerini herhangi bir zamanda ve önceden bildirim yapmaksızın değiştirme veya sonlandırma hakkını saklı tutarız. Hizmetlerin değiştirilmesi veya sonlandırılmasıyla ilgili herhangi bir değişiklik veya sonlandırma durumunda Platform üzerinde uygun bir bildiri ile sizi bilgilendirmeye çalışacağız.
Platform, içeriğin tüm kusurları olmadan sunulur. Burada açıkça belirtilmeyen her türlü teminatı ve garantiyi (özellikle nesnel ve hukuki eksikliklerle ilgili olarak) reddediyoruz. Platform üzerinde (biz veya kullanıcılar tarafından) sunulan bilgi ve içeriklerin tam veya hatasız olduğunu ne garanti ederiz ne de garanti ederiz. Kullanıcılar, Platform'dan bilgi ve içerik indirmenin veya almanın kendi takdirlerine ve kendi risklerine bağlı olduğunu kabul ederler.
Platform veya hizmetlerimizin bazı nedenlerden dolayı geçici olarak kullanılamayabileceğini unutmayın.
Kullanıcılarımızın Platform üzerinden kötüye kullanımını önlemeye çalışıyoruz, ancak bunu garanti edemeyiz. İlgili tüm sorumluluklarımızı bu konuda reddederiz.
Kullanıcı İçeriği ve Davranışı
Kullanıcıların Platform'da gönderdiği, ilettiği veya Platform'da sunulan bilgi ve materyalleri inceleme veya denetleme zorunluluğumuz olmamakla birlikte, sahip olduğumuzun hakkını taşırız.
Ayrıca, kullanıcıların çevrimiçi veya çevrimdışı davranışlarından sorumlu değiliz ve kullanıcıların davranışları veya kullanıcılar tarafından sunulan bilgi/materyallerle ilgili herhangi bir sorumluluğumuz veya yükümlülüğümüz yoktur.
Her durumda, kullanıcılar tarafından sunulan bilgi/materyallerin Platform'dan hemen ve önceden bildirim yapılmaksızın kaldırılmasını ve ilgili kullanıcının Platform'u gelecekte kullanmamasını sağlama hakkını saklı tutarız:
Yasaklanmış davranışlar ve izinsiz Platform içeriği ile ilgili hükümleri ihlal etmek,
Geçerli yasaları ihlal ettiğini veya iddia ettiğini,
Diğer kişilerin haklarını veya güvenliğini ihlal eden veya tehdit eden uygunsuz, yasa dışı veya saldırgan davranışlarda bulunan kişilere katılmak veya bu davranışları sergilemek.

Bu tür durumlarda, kullanıcıların Platform'a yüklediği bilgi/materyalleri Platform'dan hemen ve önceden bildirim yapmaksızın kaldırma ve ilgili kullanıcının Platform'u gelecekte kullanmamasını engelleme hakkını açıkça saklı tutarız.

KULLANICILARIN HAKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

Tam ve güncel bilgiler

Kullanıcı, kişisel bilgilerini güncel, doğru ve tam olarak sağlama yükümlülüğünü taşır. En az 18 yaşında olmalıdır. Ayrıca, Platform'un kullanımı için gereken tüm bilgilerin hemen güncellenmesini taahhüt eder.

Kullanıcı İçeriği

Kullanıcılara, Platform'da diğer kullanıcılara erişim sağlayan ilanlar şeklinde bilgi/materyal yüklemelerine izin veriyoruz.

Kullanıcılar, Platform'daki veya Platform aracılığıyla sundukları bilgi ve içeriğin (bundan sonra "Kullanıcı İçeriği" olarak anılacaktır) yükleme, iletim ve/veya sunma işlemleriyle ilgili yalnızca kendileri sorumludur.

Yedeklemeler

Kullanıcılar, Platform'a yükledikleri veya sakladıkları Kullanıcı İçeriği için yedekleme yapma sorumluluğunu üstlenirler. Veri kaybından dolayı tarafımızdan kaynaklanan herhangi bir sorumluluk açıkça reddedilir.

Davranış Kuralları

Kullanıcı olarak, Platform'ı saygılı ve kurallara uygun bir şekilde kullanmayı kabul edersiniz. Türkiye yasalarına uymayı taahhüt eder ve bu Kullanım Şartları'na uymayı ve özellikle Platform'da diğer kullanıcıların haklarını ihlal eden veya yasa dışı materyal içeren herhangi bir kullanıcı içeriği sunmamayı taahhüt edersiniz. Özellikle aşağıdaki faaliyetler için Platform'u kullanmayacağınızı taahhüt edersiniz:

Platform üzerinden elektronik veya diğer yöntemlerle izinsiz e-posta veya diğer izinsiz iletişimler göndermek amacıyla Platform'dan başkalarının e-posta adreslerini veya diğer iletişim bilgilerini toplamak,
Platform'dan bilgi toplamak veya Platform ile etkileşimde bulunmak için otomatik komut dosyalarını kullanmak,
Özellikle zarar verici, tehdit edici, yasa dışı, kötüye kullanılan, rahatsız edici, müstehcen, dolandırıcı, gizlilik veya kişisel hakları ihlal eden veya ırkçı veya başka şekilde uygunsuz veya yasa dışı olarak değerlendirdiğimiz materyalleri yüklemek, sunmak, iletmek, kullanmak veya saklamak,
Üçüncü tarafların kişisel verileri, adresleri, telefon numaraları, e-posta adresleri ve kredi kartı numaraları dahil olmak üzere izinsiz veya izin alınmamış reklam, istenmeyen posta ve benzeri şeyler yüklemek veya sunmak,
Bir suç teşkil eden bir faaliyeti ifade eden, diğer kişilere suç işlemelerini emreden veya onlara suç işleme talimatları veren veya üçüncü tarafların haklarını ihlal eden veya başka şekilde bir sorumluluğu gerektiren veya ulusal veya uluslararası hukuka aykırı olan materyalleri yüklemek,
Kendiniz için değil başka bir kişi adına materyal yüklemek veya başka bir kişiymiş gibi davranmak,
Platform'un performansını veya işleyişini etkileyebilecek, engelleyebilecek veya müdahale edebilecek şekilde davranmak.
Bu tür kurallara uymadığınızı düşündüğümüzde, Kullanıcı İçeriğinizi hemen kaldırabilir veya hesabınızı askıya alabilir veya iptal edebiliriz. Ayrıca, ilgili yasal düzenlemeler ve hukuki yaptırımlar dahil olmak üzere bu tür faaliyetlerin yasal sonuçları olabilir.

Üçüncü Tarafların Hizmetleri ve Materyalleri

Platform, üçüncü tarafların hizmetlerine ve materyallerine erişim sağlar ve/veya bu hizmetleri ve materyalleri tanıtır. Üçüncü tarafların hizmetlerini ve materyallerini, kalitesini veya uygunluğunu kontrol etmekten sorumlu değiliz. Üçüncü tarafların hizmetlerine veya materyallerine erişim veya bunlarla etkileşim, Kullanıcı'nın kendi takdirine bağlıdır ve tamamen kendi riski altındadır.

DEĞİŞİKLİKLER VEYA SONLANDIRMA

Kullanım Şartları

Bu Kullanım Şartları, Platform'u kullanımınızı düzenleyen anlaşmanın tamamını oluşturur ve bu Kullanım Şartları'nda açıkça belirtilmeyen herhangi bir hususu içermez. Ayrıca, bu Kullanım Şartları, tüm önceki veya eş zamanlı sözlü veya yazılı anlaşmaları ve teklifleri geçersiz kılar.

Değişiklikler

Bu Kullanım Şartları'nı zaman zaman değiştirebiliriz ve bu değişiklikleri bu sayfada yayınladığımızda yürürlüğe girer. Sık sık kontrol etmek Kullanıcı'nın sorumluluğundadır. Değişikliklerin size bildirilmemesi durumunda bile, değiştirilmiş Kullanım Şartları'ndaki değişiklikleri kabul edersiniz ve bunlara uygun olarak hareket etmek zorundasınız. Bu Kullanım Şartları'nın herhangi bir değişikliğiyle ilgili olarak uyuşmazlıklarınızı ve itirazlarınızı zamanında ifade etmezseniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz kabul edilecektir.

Sonlandırma

Bu Kullanım Şartları, Platform'un kullanımına yönelik bir anlaşma olup, Kullanım Şartları'nı ihlal ederseniz, Platform kullanımınızı sona erdirme hakkını saklı tutarız.

Gizlilik Politikası

Kişisel verilerinizi nasıl işlediğimiz ve koruduğumuz hakkında daha fazla bilgi için Gizlilik Politikamıza bakın.

İletişim

Soru, şikayet veya geri bildirimleriniz için lütfen adresi ile iletişime geçin.

Uygulanabilir Hukuk ve Yetki Alanı

Bu Kullanım Şartları Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir. Bu Kullanım Şartları'nın uygulanmasından kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir uyuşmazlık veya iddia için İstanbul (Türkiye) mahkemeleri münhasır yetkiye sahiptir.

Son Söz

Bu Kullanım Şartları'nın Türkçe versiyonu her zaman önceliklidir. Eğer herhangi bir hükmün yasal olarak geçersiz olduğuna karar verilirse, geri kalan hükümler bundan etkilenmez ve tamamen geçerli kalır.

Bedavailanlar.com.tr
İstanbul, Kasım 2023
Sürüm 2023/1.1

Bu site çerez kullanmaktadır. Bu siteyi kullanmaya devam ederek çerez kullanımımızı kabul etmiş olursunuz.
Daha fazla oku Kabul ediyorum